Комисии

В комисиите и работните групи /сформирани при организацията на различни проекти/ могат да членуват и студенти и докторанти, които не са членове на Студентски съвет.

Комисиите "КСБВУ" и "Комисия по стипендиите" се избират от Общо събрание на Студентски съвет и се назначават със заповед на Ректора.

 

Постоянни комисии към Студентски съвет

Комисия по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/

Комисия по стипендиите

Комисия "Учебна дейност"

Комисия "Връзки с обществеността"

Комисия "Международна дейност"

Комисия "Спортна дейност"

 

 

 

 

Нагоре