Комисии

В комисиите и работните групи /сформирани при организацията на различни проекти/ могат да членуват и студенти и докторанти, които не са членове на Студентски съвет.

Комисиите "КСБВУ" и "Комисия по стипендиите" се избират от Общо събрание на Студентски съвет и се назначават със заповед на Ректора. За другите дейности на СС се сформират работни групи, които се избират на общите събрания на съвета.

 

Постоянни комисии към Студентски съвет

Комисия по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/

Комисия по стипендиите

 

Видове работни групи

Учебна дейност

Връзки с обществеността

Международна дейност

Спортна дейност

 

 

 

 

Нагоре