Работна група по учебната дейност

Работна група по учебната дейност

 

Тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.

 

В момента се работи по:

- атестация на преподавателите, чрез анонимни анкети за оценка от студентите;
- по-добро информационно обслужване в университета;
- единни критерии за заверки;
- актуализавция на правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите;
- преместването на заверките на упражнения от кабинетите на преподавателите и коридорите към учебните зали;
- премахване на заверките на лекции;
- оптимизиране на седмичните разписи;
- допълнителни учебните практики;
- свободен достъп до интернет за студентите на територията на университета;
- изпълнение на Болонската декларация, подписана 19.06.1999 г.

Нагоре