Работна група по международната дейност

Работната група по международната дейност се занимава с студентите, желаещи да учат в чужбина по различни образователни програми, както и с проблемите на чуждестранните студенти в УАСГ. Основна нейна задача е да поддържа пряка връзка с Центъра по международна дейност и мобилност при УАСГ.

Повече информация отностно международните образователни програми, в които УАСГ участва, можете да намерите тук.

Нагоре