КСБВУ

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

 

Комисията се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ.


Комисията разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. Извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. Комисията не се занимава със събирането на наемите и членовете ѝ не получават заплащане.

 

Телефон за връзка: + 359 2/ 963 52 45;

                                     + 359 2/ 963 41 83;

                                     вътрешен телефон 511.

 

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 

Постоянен състав на КСБВУ:

доц. д-р инж. Лазар Георгиев - председател

Любомира Дамянова - инспектор СБВ

Росица Грозданова - технически секретар

Симеон Боянов - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б

Мила Цанова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А

Борис Рашев - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б

Веселин Бакърджиев - студент - отговорник за бл. 35

Теменужка Маринова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А

Борислава Ненова - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б

Ани Дикльовска - студент - отговорник за студентския стол 

Нагоре