КСБВУ

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

 

Комисията се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ.


Комисията разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. Извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. Комисията не се занимава със събирането на наемите и членовете ѝ не получават заплащане.

За допълнителна информация и контакти посетете сайта на УАСГ.

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

 

Постоянен състав на КСБВУ:

  • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - преподавател
  • Румяна Минкова - инспектор КСБВУ
  • Радост Николова - инспектор КСБВУ
  • Веселин Дойчевски - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
  • Памела Димитрова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
  • Йонко Паскалев - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
  • Мария Тодорова - студент - отговорник за бл. 35
  • Преслава Николова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
  • Татяна Илиева - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
  • Георги Руменов - студент - отговорник за студентския стол
Нагоре