Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Студентски съвет. Членовете му са част от състава на Общото събрание на университета.

В момента съставът на Общото събрание на Студентски съвет наброява 33 - ма души /12 от АФ, 11 от СФ, 5 от ФТС, 3 от ХТФ и 2 от ГФ/.

 

Състав:

 

Архитектурен факултет

Анна-Мария Донова - Архитектура, 1 курс;

Биляна Апостолова - Архитектура, 2 курс;

Васил Василев - Архитектура, 2 курс;

Георги Шумарски - Архитектура, 3 курс;

Георги Иванов - Архитектура, 3 курс;

Емануил Павлов - Архитектура, 2 курс;

Йоан Палазов - Архитектура, 4 курс;

Ласкар Гаджев - Архитектура, 1 курс;

Памела Димитрова - Архитектура, 1 курс;

Петър Стоянов - Архитектура, 2 курс;

Преслава Николова - Архитектура, 3 курс;

Снежина Василева - Архитектура, 4 курс.

 

Строителен факултет

Александра Йорданова - Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс;

Виктор Райков Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс;

Емилия Хинкова - Строителство на сгради и съоръжения (английски), 1 курс;

Здравко Андонов - Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс;

Красимира Ваньова - Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс;

Лора Крашевска - Управление в строителството, 2 курс;

Мария Тодорова - Управление в строителството, 2 курс;

Николай Чобанов - Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс;

Петя Гоговска - Строителство на сгради и съоръжения, 4 курс;

Стоян Стоянов - Строителство на сгради и съоръжения (английски), 1 курс;

Татяна Илиева - Строителство на сгради и съоръжения, 3 курс.

 

Факултет по транспортно строителство

Виктория Данева - Транспортно строителство, 1 курс;

Иван Чанев - Пътно строителство, 4 курс;

Йонко Паскалев - Железопътно строителство, 4 курс;

Стефан Крачунов - Транспортно строителство, 1 курс;

Стоян Бъчваров - Пътно строителство, 4 курс.

 

Хидротехнически факултет

Александрина Цветкова - Водоснабдяване и канализация, 2 курс;

Веселин Дойчевски - Водоснабдяване и канализация, 4 курс;

Георги Кадийски - Водоснабдяване и канализация, 4 курс.

 

Геодезически факултет

Андреа Иванова - Геодезия, 1 курс;

Петя Ангелова - Геодезия, 2 курс.

 

 

Нагоре