Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Студентски съвет. Членовете му са част от състава на Общото събрание на университета.

В момента съставът на Общото събрание на Студентски съвет наброява 35 души /12 от АФ, 12 от СФ, 4 от ФТС, 3 от ХТФ и 4 от ГФ/.

 

Състав:

 

Архитектурен факултет

Албена Венева - Архитектура, 2 курс;

Боян Табов - Архитектура, 4 курс;

Гинка Василева - Архитектура, 4 курс;

Златко Янакиев - Архитектура, 4 курс;

Ивайло Стоянов - Архитектура, 3 курс;

Йоана Колева - Архитектура, 2 курс;

Мелтем Йълдъз - Архитектура, 2 курс;

Момчил Енев - Архитектура, 3 курс;

Росица Стоева - Архитектура, 3 курс;

Теменужка Маринова - Архитектура, 4 курс;

Христо Й. Христов - Архитектура, 3 курс;

Христо М. Христов - Архитектура, 2 курс.

 

Строителен факултет

Анета Станева - Строителство на сгради и съоръжения, 4 курс;

Ани Дикльовска - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Анна Димитрова - Строителство на сгради и съоръжения, 5 курс;

Борислава Ненова - Строителство на сгради и съоръжения, 4 курс;

Даяна Вернезова - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Здравко Янин - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Иван Радев - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Ивелин Апостолов - Строителство на сгради и съоръжения, 4 курс;

Николай Динев - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Петя Гоговска - Строителство на сгради и съоръжения, 2 курс;

Хорие Дуран - Строителство на сгради и съоръжения, 1 курс.

 

Факултет по транспортно строителство

Даниел Динев - Транспортно строителство, 3 курс;

Иван Чанев - Транспортно строителство, 2 курс;

Мила Цанова - Транспортно строителство, 5 курс;

Стоян Бъчваров - Транспортно строителство, 2 курс.

 

Хидротехнически факултет

Михаела Стоименова - Водоснабдяване и канализация, 1 курс.

 

Геодезически факултет

Радост Дженкова - Геодезия, 3 курс.

 

Асоциирани членове

Илиян Георгиев - Строителство на сгради и съоръжения, 4 курс;

 

Нагоре