Работна група по връзки с обществеността

Работна група по връзки с обществеността

Комисията се грижи своевременно до Вас да достига пълна информация относно дейността на Студентски съвет, събития в или свързани с университета, както и всякаква интересна информация от сферата на образованието, строителството и др. теми засягащи ни като млади хора.

Тя отговаря за поддържането на уебсайта, страницата на СС във фейсбук, издаването на вестник "в.Зор" и др.             

Нагоре