Сенат

Студентският сенат e ръководният орган на Студентски съвет. В състава му влизат председателят, секретарят, сенаторите на факултетите, и заместник-председателите /броя на заместник-председателите се предлага от председателя и се утвърждава от ОС на СС/. Членовете на Сената се избират от Общото събрание на Студентски съвет за мандат от 1 година.

 

Нагоре