Структура

*Различните факултети имат различен брой представители на факултета в Студентски съвет, което се дължи на пропорционалното разпределение спрямо броя студенти в различните факултети.

 

 

История

 

1995 >>  Студентски съвет се появява като законова форма за представяне и изразяване на общите студентски интереси във Висшите училища с изменение на Закона за Висшето Образование от 1995 година. Във Висшите училища студентски съвети обаче не се появяват!1995-1997 >>  Студентските съвети не работят. Представителите на студентите се 'избират' от администрацията и деканските ръководства. Те не се познават и трудно комуникират. По време на студентските протести от 1997 година в софийските висши училища няма работещи студентски съвети.1997-1998 >>  След края на протестите през 1997г. в повечето висши училища се oрганизират и провеждат избори за студентски съвети. В УАСГ първият Студентски съвет събира представители на всички курсове от всички факултети, които приемат Правилник на Студентски съвет на УАСГ и организират попълване на студентските квоти в Академичен съвет, КСБВУ, Факултетни съвети и Общите събрания във висшите училища.1998-2001 >>  Студентски съвет насочва усилията си главно към подобряване на процедурите по настаняването в студентските общежития, създава се КСБВУ с 70% участие на студенти и дигитална база данни по настаняването. Дава се начало на традиционните награди за постижения в областта на науката и образованието "ХАОС". Организират се купони за 8-ми декември, на дипломантите, за нова година и много други. Създава се Студентски информационен център в УАСГ.2001-2003 >>  Сформира се комисия по стипедиите, в която отново студентското участие е повече от половината от състава. Изготвя се обективна система за разпределяне на стипендиите. Започва издаването на студентски вестник "в.Зор", "Пътеводител на първокурсника" и др. Организира се най-големият купон в историята на УАСГ - 60-години УАСГ. Създава се компютъризирана каса за събиране на студентски наеми.2004-2005 >>  Постиженията в предходните години дадоха възможност за синхронизиране на работата като цяло, което ни позволи да работим по конкретни проекти, като организиране на турнири по "Бридж", "3-D семинар", "ХЕК" и др. Участието в Националното представителство е все по-активно, а визията на в-к "в.Зор" и ХАОС-ът са на ниво.

 

Ръководни органи на СС при УАСГ през годините:

2019-2020 - Председател на СС - Петър Стоянов, АФ
2019-2020 - Секретар на СС - Ласкар Гаджев, АФ
2019-2020 - Зам.-председател - Даниел Митев, АФ
2019-2020 - Зам.-председател - Емилия Хинкова, СФ
2019-2020 - Зам.-председател - Петя Ангелова, ГФ
2019-2020 - Зам.-председател - Виктория Данева, ФТС
2019-2020 - Зам.-председател - Александрина Цветкова, ХТФ
 
 
2018-2019 - Председател на СС - Иван Чанев, ФТС
2018-2019 - Секретар на СС - Петър Стоянов, АФ
2018-2019 - Зам.-председател - Йоан Палазов, АФ
2018-2019 - Зам.-председател - Емилия Хинкова, СФ
2018-2019 - Зам.-председател - Петя Ангелова, ГФ
2018-2019 - Зам.-председател - Стоян Бъчваров, ФТС
2018-2019 - Зам.-председател - Георги Кадийски, ХТФ

 

2017-2018 - Председател на СС - Ани Дикльовска, СФ
2017-2018 - Секретар на СС - Иван Чанев, ФТС
2017-2018 - Зам.-председател - Ивайло Стоянов, АФ
2017-2018 - Зам.-председател - Борислава Ненова, СФ

 

2016-2017 - Председател на СС - Ани Дикльовска, СФ
2016-2017 - Секретар на СС - Иван Чанев, ФТС
2016-2017 - Зам.-председател - Теменужка Маринова, АФ
2016-2017 - Зам.-председател - Илиян Георгиев, СФ

 

2015-2016 - Председател на СС - Фади Саламат, ФТС
2015-2016 - Секретар на СС - Илияна Братованова, СФ // Ани Дикльовска, СФ
2015-2016 - Зам.-председател - Ралица Дженкова, АФ
2015-2016 - Зам.-председател - Радост Дженкова, ГФ

 

2014-2015 - Председател на СС - Фади Саламат, ФТС
2014-2015 - Секретар на СС - Ралица Дженкова, АФ
2014-2015 - Зам.-председател - Златослав Марчев, ГФ
2014-2015 - Зам.-председател - Борис Рашев, СФ

 

2013-2014 - Председател на СС - Васил Танев, СФ
2013-2014 - Секретар на СС - Петър Здравков, ХТФ
2013-2014 - Зам.-председател - Фади Саламат, ФТС
2013-2014 - Зам.-председател - Рая Станкова, СФ

 

2012-2013 - Председател на СС - Антоанета Герашева, АФ
2012-2013 - Секретар на СС - Петър Здравков, ХТФ
2012-2013 - Зам.-председател - Васил Танев, СФ

 

2011-2012 - Председател на СС - Иван Колев, СФ
2011-2012 - Секретар на СС - Румяна Ризова, АФ // Мария Ненова, СФ // Руслан Палов, СФ
2011-2012 - Зам.-председател - Мария Матеева, ХТФ
2011-2012 - Зам.-председател - Татяна Колева, СФ

 

2010-2011 - Председател на СС - Климент Радулов, ХТФ
2010-2011 - Секретар на СС - Мария Матеева, ХТФ
2010-2011 - Зам.-председател - Димитър Колев, ХТФ2010-2011 - Председател на СС - Стоян Недялков, ФТС
2010-2011 - Секретар на СС - Румен Йосифов, АФ
2010-2011 - Зам.-председател - Александър Миладинов, ФТС
2010-2011 - Зам.-председател - Лидия Колева, ГФ2009-2010 - Председател на СС - Илия Доленски, СФ
2009-2010 - Секретар на СС - Румяна Маринова, АФ
2009-2010 - Зам.-председател - Климент Радулов, ХТФ2008-2009 - Председател на СС - Георги Николов, СФ
2008-2009 - Секретар на СС - Николай Андреев, АФ
2008-2009 - Зам.-председател - Илия Доленски, СФ
2008-2009 - Зам.-председател - Филип Шулц, ФТС2007-2008 - Председател на СС - Ива Цаловска, АФ
2007-2008 - Секретар на СС - Георги Николов, СФ
2007-2008 - Зам.-председател - Владислав Тонев, ХТФ2006-2007 - Председател на СС - Станислав Траянов, СФ
2006-2007 - Секретар на СС - Петко Царев, ХТФ
2006-2007 - Зам.-председател - Ива Цаловска, АФ
2006-2007 - Зам.-председател - Донка Георгиева, ФТС2005-2006 - Председател на СС - Стефан Аспарухов, АФ
2005-2006 - Секретар на СС - Деница Вучкова, ХТФ
2005-2006 - Зам.-председател - Станислав Траянов, СФ2004-2005 - Председател на СС - Стефан Аспарухов, АФ
2004-2005 - Секретар на СС - Деница Вучкова, ХТФ
2004-2005 - Зам.-председател - Дора Чапразова, СФ
2004-2005 - Зам.-председател - Сава Тачев, ХТФ2003-2004 - Председател на СС - Костадин Попов, АФ
2003-2004 - Секретар на СС - Стефан Аспарухов, АФ
2003-2004 - Зам.-председател - Димитър Чохаджиев, ГФ
2003-2004 - Зам.-председател - Тома Чакалов, СФ2002-2003 - Председател на СС - Андрей Димитров, СФ
2002-2003 - Секретар на СС - Костадин Попов, ХТФ
2002-2003 - Зам.-председател - Руслан Петров, СФ
2002-2003 - Зам.-председател - Ирина Стоева, АФ2001-2002 - Председател на СС - Ирина Стоева, АФ
2001-2002 - Секретар на СС - Костадин Попов, ХТФ
2001-2002 - Зам.-Председател - Руслан Петров, СФ2000-2001 - Председател на СС - Емил Стоянов, АФ
2000-2001 - Секретар на СС - Костадин Попов, ХТФ

 

1999-2000 - Председател на СС - Емил Стоянов, АФ
1999-2000 - Секретар на СС - Костадин Попов, ХТФ

 

1998-1999 - Председател на СС - Емил Стоянов, АФ
1998-1999 - Секретар на СС - Димитринка Александрова, ХТФ

 

1997-1998 - Председател на СС - Емил Стоянов, АФ
1997-1998 - Секретар на СС - Димитринка Александрова, ХТФ

 

Нагоре